Langhub - Học Tiếng Anh

Chào mừng bạn đến Langhub.com! Nguồn cung cấp tập tin âm thanh mp3 và các tập tin video mp4 cho người học tiếng Anh. Các bài học được viết cho những người tìm cách để học tiếng Anh cho du lịch, thương mại, những người sống ở các nước nói tiếng Anh, hoặc những người chỉ đơn giản là tìm cách để học tiếng Anh.

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức

Bill Gates says that usage of robots in the fut...
Bill Gates says that usage of robots in the future will lead to unemployment Langhub.com Học Tiếng Anh Với Tin Tức Microsoft co-founder Bill Gates said during a speech recently that both governments and businesses need to prepare for a world in which humans will be competing with robots for jobs. Speaking at the American Enterprise Institute in Washington,...

Former basketball star on return trip to North ...
Flamboyant former U.S. basketball star Dennis Rodman will travel to Pyongyang in North Korea for a five-day visit, his second trip this year to the reclusive Asian country. Rodman last traveled to Pyongyang in March to meet with leader North...