Langhub - Học Tiếng Anh

Chào mừng bạn đến Langhub.com! Nguồn cung cấp tập tin âm thanh mp3 và các tập tin video mp4 cho người học tiếng Anh. Các bài học được viết cho những người tìm cách để học tiếng Anh cho du lịch, thương mại, những người sống ở các nước nói tiếng Anh, hoặc những người chỉ đơn giản là tìm cách để học tiếng Anh.

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức

Fans would give up food, jobs for World Cup glory
A survey by international calling firm VIP Communications found that 51 percent of football fans would be willing to starve themselves for a week in exchange for their national squad winning the World Cup. More than 40 percent offered to give up...

Harry Potter Theme Park to Open in Osaka Japan
Harry Potter Theme Park to Open in Osaka Japan Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว A new theme park called “The Wizarding World of Harry Potter” will open in Osaka Japan in late 2014. The sprawling attraction will be modeled after a theme park that opened at Universal Orlando Resort in 2010, in the US state of Florida. The...