Đại học

University


Download
pdf | text | mp3


 
 
1. Campus

Khu học xá


2. Professor

Giáo sư


3. Dormitory

Ký túc xá


4. Club

Câu lạc bộ


5. Graduation ceremony

Lễ tốt nghiệp


6. School

Trường


7. Undergraduate student

Sinh viên đại học chưa tốt nghiệp


8. Graduate student

Sinh viên tốt nghiệp


9. Dean

Trưởng khoa


10. Enrollment

Tuyển sinh


11. Graduation ceremony

Lễ tốt nghiệp


12. Course

Khóa học


13. Lecture

Bài giảng


14. Roommate

Bạn cùng phòng


15. Tuition

Học phí


16. Application

Ứng dụng


17. Dissertation

Luận án


18. Final Exam

Kỳ thi cuối


19. Teacher's assistant

Trợ giảng

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức