Quanh thành phố 4

Around Town 4


Download
pdf | text | mp3


 
 


1. Pharmacy

Tiệm thuốc tây


2. Building

Toà nhà


3. Skyscraper

Nhà cao tầng


4. Airport

Sân bay


5. Bridge

Cầu


6. Block

Dãy nhà


7. City hall

Hội đồng thành phố


8. Courthouse

Tòa ản


9. Bakery

Lò bánh mì


10. Salon

Tiệm


11. Barbershop

Tiệm cắt tóc


12. Spa

Tiệm mát xa


13. Monument

Đài kỷ niệm


14. Statue

Tượng


15. Theater

Nhà hát


16. Casino

Casino


17. Graveyard

Nghĩa trang


18. On-ramp

Lên dốc


19. Off-ramp

Xuống dốc


20. Tollbooth

Quầy thu phí

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức