Tại Nhà Hàng

At the Restaurant

 


Download
pdf | text | mp31. Water

Nước


2. Fork

Nĩa


3. Spoon

Muỗng


4. Knife

Con dao


5. Plate
Đĩa


6. Menu

Thực đơn


7. Check

Tính tiền


8. Waiter

Anh bồi bàn


9. Special

Đặc biệt


10. Breakfast

Ăn sáng


11. Lunch

Ăn trưa


12. Dinner

Ăn tối


13. Snack

Bữa ăn qua loa


14. Dessert

Tráng miệng


15. Ash tray

Gạt tàn thuốc


16. Chopsticks

Đôi đũa


17. Napkin

Khăn ăn


18. Glass

Ly


19. Tip

Tiền bo


20. Reservation

Đặt bàn

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức