Các nước Châu á Thái bình dương

Countries Asia-Pacific


 
Download
pdf | text | mp3


1. Australia

Úc


2. Bangladesh

Băng la đét


3. Bhutan

Bu tan


4. Brunei

Bru nay


5. Cambodia

Cam pu chia


6. China

Trung quốc


7. India

Ấn độ


8. Indonesia

In đô nê si a


9. Japan

Nhật


10. Laos

Lào


11. Malaysia

Mã Lai


12. Mongolia

Mông cổ


13. Myanmar

Mi an ma


14. Nepal

Nê Pan


15. New Zealand

Niu Zi ân


16. North Korea

Bắc triều tiên


17. Singapore

Sing ga po


18. South Korea

Hàn quốc


19. Sri Lanka

Sri lan ka


20. Taiwan

Đài Loan


21. Thailand

Thái Lan


22. Vietnam

Việt Nam