Việc làm

Jobs


Download
pdf | text | mp3


 
 
1. Accountant

Kế toán


2. Actor

Diễn viên


3. Artist

Nghệ sĩ


4. Businessman

Doanh nhân


5. Chef

Bếp trưởng


6. Construction worker

Công nhân xây dựng


7. Doctor

Bác sĩ


8. Fashion Designer

Thiết kế thời trang


9. Firefighter

Lính cứu hỏa


10. Journalist

Nhà báo


11. Lawyer

Luật sư


12. Musician

Nhạc sĩ


14. Politician

Chính trị gia


15. President

Tổng thống


16. Singer

Ca sĩ


17. Taxi driver

Tài xế taxi


18. Translator

Biên dịch


19. Trash man

Người đổ rác


20. Writer

Nhà văn

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức