Cơ thể

Body


 
Download
pdf | text


1. Chest

Ngực


2. Shoulder

Vai


3. Arm

Cánh tay


4, Forearm

Cẳng tay


5. Elbow

Khuỷu tay


6. Wrist

Cổ tay


7. Hand

Bàn tay


8. Finger

Ngón tay


9. Back

Lưng


10. Stomach

Bụng


11. Belly button

Lổ rúng


12. Waist

Eo


13. Hip

Hông


14. Leg

Chân


15. Knee

Đầu gối


16. Shin

Cẳng chân


17. Ankle

Mắt cá chân


18. Foot

Bàn chân


19. Toe

Ngón chân


20. Skin

Da

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức