Tính từ 3

Adjectives 3


Download
pdf | text | mp3

 
 

1. Convenient

Thuận tiện


2. Inconvenient

Bất tiện


3. Tight

Chật


4. Loose

Rộng


5. Rich

Giàu


6. Poor

Nghèo


7. Successful

Thành công


8. Unsuccessful

Không thành công


9. Bright

Sáng


10. Dull

U ám


11. Creative

Sáng tạo


12. Boring

Chán


13. Talented

Có tài


14. Dangerous

Nguy hiểm


15. Safe

An toàn


16. Wide

Rộng


17. Narrow

Hẹp


18. Intelligent

Thông minh


19. Broken

Hỏng


20. Fixed

Cố định

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Ngày và tháng

Days and Months

 


Xem tiếp...

Học Tiếng Anh Với Tin Tức