Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhoneApple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone Langhub.com Học Tiếng Anh Với Tin Tức

In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to the iPhone. The document gives step-by-step instructions about how Android users can easily move data such as e-mail, contacts, calendars, photos and more to the iPhone using a new app called Copy My Data. Following Apple's announcement recently of the release of new larger-screened "phablet" iPhones, analysts said they expect a large amount of users of Android phones, such as Samsung and LTE, to switch to the iPhone platform. After the announcement of the new phones, Apple said it had processed more than 4 million iPhone 6 and 6 Plus pre-orders on the first day of pre-launch sales, doubling the previous iPhone 5 pre-order record set in 2012.
Mac Rumors

Key words:

In anticipation of = Trước khi
migrate = chuyển
step-by-step instructions
= từng bước thao tác
phablet
= (phone+tablet) điện thoại lai máy tính bảng
pre-launch, pre-order
= trước ngày ra mắt (pre = trước)
Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone

Apple đăng tải hướng dẫn người dùng chuyển sang iPhone


In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to the iPhone.

Trước khi chính thức phát hành iPhone 6 mới, Apple đã đăng tải tài liệu để giúp người dùng chuyển dữ liệu từ smartphone chạy Android sang iPhone.


The document gives step-by-step instructions about how Android users can easily move data such as e-mail, contacts, calendars, photos and more to the iPhone using a new app called Copy My Data.

Tài liệu hướng dẫn từng bước thao tác cách người dùng Adroid có thể dễ dàng chuyển dữ liệu như là email, danh bạ, thời khóa biểu, hình ảnh và hơn thế nữa sang iPhone bằng cách sử dụng ứng dụng


mới tên là Copy My Data.

Following Apple's announcement recently of the release of new larger-screened "phablet" iPhones, analysts said they expect a large amount of users of Android phones, such as Samsung and LTE, to switch to the iPhone platform.


Theo như thông báo gần đây của Apple về việc phát hành điện thoại iPhone ‘lai máy tính bảng’ mới màn hình lớn hơn, các nhà phân tích nói rằng họ mong đợi số lượng lớn người dung điện thoại Android như là Samsung và LTE chuyển sang iPhone.

After the announcement of the new phones, Apple said it had processed more than 4 million iPhone 6 and 6 Plus pre-orders on the first day of pre-launch sales, doubling the previous iPhone 5 pre-order record set in 2012.


Sau thông báo về những chiếc điện thoại mới, Apple nói rằng đã sản xuất hơn 4 triệu iPhone 6 và 6+ trước ngày ra mắt vào ngày đầu tiên của đợt bán hàng trước khai trương, gấp đôi kỷ lục trước ngày ra mắt iPhone 5 vừa qua.