Man robs store with banana he stole while waiting in line

Police in Philadelphia in the US state of Pennsylvania say they are looking for a man who robbed a convenience store by using a banana in his pocket to simulate a gun. The surveillance video shows the suspect stealing a banana from the counter by the cash register while waiting in line. He then placed the banana in his front pocket of his hooded sweatshirt and pointed it toward the cashier. Saying he had a gun, the man demanded cash and cigarettes before riding off on his bike. According to police, the banana gunman is still at large.
AP

Key words:

simulate = giả vờ
surveillance video = Băng ghi hình
waiting in line
= xếp hàng chờ
hooded sweatshirt
= áo khoác có mũ trùm đầu
at large
= tự do
Man robs store with banana he stole while waiting in line

Gã đàn ông cướp cửa hàng bằng chuối ăn trộm được trong khi xếp hàng chờ


Police in Philadelphia in the US state of Pennsylvania say they are looking for a man who robbed a convenience store by using a banana in his pocket to simulate a gun.

Cảnh sát tại bang Philadephia (Mỹ) công bố họ đang truy tìm một người đàn ông đã dùng một quả chuối trong túi giả làm súng để cướp một cửa hàng tiện lợi.


The surveillance video shows the suspect stealing a banana from the counter by the cash register while waiting in line.

Băng ghi hình cho thấy nghi phạm ăn trộm một quả chuối từ quầy tính tiền trong khi xếp hàng chờ.


He then placed the banana in his front pocket of his hooded sweatshirt and pointed it toward the cashier.

Sau đó anh ta nhét quả chuối vào túi trước áo khoác có mũ trùm đầu và chĩa về phía nhân viên thu ngân.


Saying he had a gun, the man demanded cash and cigarettes before riding off on his bike.

Nói rằng anh ta có súng và yêu cầu tiền mặt và thuốc lá trước khi lên xe đạp chạy mất.


According to police, the banana gunman is still at large.

Theo lời cảnh sát, người đàn ông quả chuối vẫn còn tự do.