Bangkok named World's Best CityBangkok has once again been named the "World's Best City" by Travel & Leisure magazine. The Thai capital has received the honor in each of the last four years. The title of world's best city was determined by  questionnaires the magazine sent to its readers. When the responses were compiled, Bangkok topped the list with a score of 90.42%, followed by Istanbul, Turkey at 89.9% and Florence, Italy at 89.8%. Chiang Mai in Northern Thailand ranked 10th with a score of 88.1%. The magazine said each city was rated according to six criteria: sights, culture/arts, restaurants/food, people, shopping, and value. The magazine will formally present the award to the Bangkok governor on July 18 in a ceremony in New York City.
Bangkok Post

Key words:

determined = xác định
compiled = biên soạn
criteria
= tiêu chí
sights
= điểm tham quan
ceremony
= buổi lễ
Bangkok named World's Best City

Bangkok được mệnh danh là thành phố tốt nhất thế giới


Bangkok has once again been named the "World's Best City" by Travel & Leisure magazine.

Bangkok một lần nữa được được mệnh danh là "Thành phố tốt nhất thế giới" do tạp chí Travel & Leisure bình chọn.


The Thai capital has received the honor in each of the last four years.

Thủ đô Thái Lan đã nhận được vinh dự này trong suốt bốn năm qua.


The title of world's best city was determined by questionnaires the magazine sent to its readers.

Danh hiệu thành phố tốt nhất thế giới được xác định bằng bảng câu hỏi của tạp chí gửi đến độc giả.


When the responses were compiled, Bangkok topped the list with a score of 90.42%, followed by Istanbul, Turkey at 89.9% and Florence, Italy at 89.8%.

Khi các câu trả lời được biên soạn, Bangkok đứng đầu danh sách với số điểm là 90,42%, tiếp theo là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ở 89,9% và Florence, Italy 89,8%.


Chiang Mai in Northern Thailand ranked 10th with a score of 88.1%.

Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan xếp thứ 10 với số điểm là 88,1%


The magazine said each city was rated according to six criteria: sights, culture/arts, restaurants/food, people, shopping, and value.

Tạp chí cho biết mỗi thành phố được đánh giá theo sáu tiêu chí: điểm tham quan, văn hóa / nghệ thuật, nhà hàng / thực phẩm, con người, mua sắm, và giá trị.


The magazine will formally present the award to the Bangkok governor on July 18 in a ceremony in New York City.

Tạp chí này sẽ chính thức trao giải cho thống đốc Bangkok vào ngày 18 tháng 7 trong một buổi lễ tại thành phố New York.

Key words