Much hyped iPad hits the marketApple's heavily hyped iPad went on sale Saturday in the United States. Excited customers were crowding to get their hands on what some see as a "game changer" in the computer industry. The Apple flagship store in New York greeted hundreds of people who had waited since just after dawn. Many of the shoppers were from outside the United States, which is initially the only country to sell the touch-screen tablet, retailing at between $499 and $829.
AFP


Key words:

hyped = thổi phồng
to get their hands on = có trong tay
game changer
= sự đột phá
flagship store
= Cửa hàng chính
touch-screen
= màn hình cảm ứng
Much hyped iPad hits the market

iPad thổi phồng ra thị trường


Apple's heavily hyped iPad went on sale Saturday in the United States. Excited customers were crowding to get their hands on what some see as a "game changer" in the computer industry.

Chiếc iPad được thổi phồng nặng nề của Apple đã được bán giảm giá Thứ Bảy tại Hoa Kỳ. Khách hàng vui mừng tụ tập để có trong tay cái mà một số họ xem như là một " sự đột phá " trong ngành công nghiệp máy tính.


The Apple flagship store in New York greeted hundreds of people who had waited since just after dawn.

Cửa hàng chính của Apple ở New York chào đón hàng trăm người đã chờ đợi từ lúc sau bình minh.


Many of the shoppers were from outside the United States, which is initially the only country to sell the touch-screen tablet, retailing at between $499 and $829.

Nhiều người mua sắm đến từ bên ngoài nước Mỹ, nơi mà ban đầu là nước duy nhất bán máy tính bảng màn hình cảm ứng, bán lẻ giữa $ 499 và $ 829.