Vị trí

Locations


Download
pdf | text | mp3


 
 
 
1. On

Trên


2. Under

Dưới


3. Out

Ngoài


4. In

Trong


5. Across

Ngang qua


6. Through

Thông qua


7. Below

Dưới


8. Near

Gần


9. Along

Dọc theo


10. In front of

Trước


11. Behind

Sau


12. Next to

Bên cạnh


13. Up

Lên trên


14. Down

Xuống dưới


15. Far from

Xa từ


16. Close to

Gần


17. To the left of

Bên trái của


18. To the right of

Bên phải của


19. At the top of

Ở trên đỉnh của


20. At the bottom of

Ở dưới của

BÀI HỌC HÀNG NGÀY

Học Tiếng Anh Với Tin Tức